Ağrı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü - Ağrı haber, ağrı haberleri, son dakika ağrı haberleri-Kent 04Ağrı haber, ağrı haberleri, son dakika ağrı haberleri-Kent 04

3 Temmuz 2022 - 03:46

Ağrı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

Ağrı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
Son Güncelleme :

29 Ocak 2019 - 21:17

Ağrı Denetim Serbestlik,  Ağrı denetim serbestlik adresi, Ağrı denetim serbestlik yol tarifi, Ağrı denetim serbestlik iletişim

 

Adres : Erzurum Cad. Adliye Sarayı Kat:3 AĞRI

Adliye Santral: 0472 215 15 86 – 215 17 49

Denetim bürosu : 1043 Dahili

Faks : 0 472 216 34 36

E-Posta: dsm.agri@adalet.gov.tr

web adresi : www.agri.adalet.gov.tr//index/dms/index.html

DENETİMLİ SERBESTLİK NEDİR?

Denetimli serbestlik,ceza yargılamasının parçası ve bir ceza infaz yöntemidir. Sosyal anlamda denetimli serbestlikte,kişinin ıslah ve toplum kazandırılması esastır. Türk hukuk sisteminde denetimli serbestlik; kişinin işlediği bir suç nedeniyle tutuklanması yada mahkemece hakkında mahkumiyet kararı verilmesi sonucunda ceza evine girmesi yerine, cezasını toplum içerisinde gözetim ve denetim altında çekmesini ifade eder.

Denetimli serbestlik; alternatif bir infaz sistemidir. Şüpheli, sanık veya hükümlüler için hapsin alternatifi olan bu sistemde, şarta bağlı olarak serbest bırakılmakta ve kendilerine bir takım yükümlülükler getirilmektedir.

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri hapis dışı ve tedbirlerine mahkum edilen kişilere, koşullu salıverilen kişilere, cezası ertelenen kişilere; topluma uyumları için gerekli psiko-sosyal yardımı yapmak, onları toplum içerisinde denetleyerek haklarında hükmedilen ceza veya tedbirin infazını sağlamak,suçluya ve suç mağduruna yardım etmek, suçlular hakkında sosyal araştırma raporları yazarak adli mercilere vermek, tahliye sonrasında hükümlülere iş ve çalışma imkanı sağlamak ve kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİNİN AMACI NEDİR?

Denetimli serbestlik hizmetlerinin genel amacı, toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamak, suç işleyen insanları ıslah ederek yeniden üretken birer birey olarak insanlar arasındaki onurlu yerini almasına yardım etmektir. Bunu yapmak için de öncelikle toplumu suçlulardan korumak ve suçluyu ıslah etmek gerekmektedir. Suçluları sadece dört duvar arasına kapatarak özgürlüğünden yoksun bırakmanın ne suçlulara ne de topluma bir faydası olmuştur.

Bu bakımdan Türk denetimli serbestlik hizmetleri; toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamak için, suç işleyen veya şartla tahliye olan insanların yeniden suç işlemesini önlemeyi, suçluların cezalarını toplum içinde rencide olmadan çekmelerini sağlamayı ve onlara her konuda rehberlik yaparak topluma kazandırılmasına katkıda bulunmayı amaç edilmiştir.

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Denetimli serbestlik hizmetleri ile kişilerin yeniden suç işlemesini önlenmesi ve topluma kazandırılması amaçlanmaktadır. Türk denetimli serbestlik hizmetlerinin görevlerini genel olarak iki başlık altında incelemek mümkündür; Denetim ve Yardım.

Denetim: Mahkemelerce hakkında alternatif tedbir veya cezalara hükmedilen şüpheli, sanık veya hükümlülerin takibini yaparak cezalarını toplum içinde çekmelerini sağlamak ve bunun denetimini yapmak.

Toplum İçinde Denetimin Amacı;

• Suç tekrarı olasılığının azaltılması,

• Hükümlünün iyileştirilmesi,

• Hükümlünün topluma yeniden kazandırılmasında yardımcı olmak,

• Hükümlünün topluma verdiği zararı telafi etmesine izin vermek,

• Toplumun korunmasına katkıda bulunmak.

Yardım: Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunların çözümü ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin toplumun bir bireyi olarak normal insanlar gibi toplum içinde yerini almasını sağlamak için meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında ve karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde onlara yardımcı olmak.

Denetimli Serbestliğin Yardım Hizmetleri: Denetimli serbestlik hükümlülerin yeniden suç işlemesini önlemek onların toplumla bütünleşmesini sağlamak ve bu şekilde onları topluma yeniden kazandırmak amacıyla bir takım yardım hizmetlerinde bulunulur.

Bu yardım hizmetleri;

• Psiko-sosyal yardımlar

• Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri

• Tahliye sonrası yardımlardır.

Psiko-Sosyal Yardım: Suça sürüklenen çocuk, şüpheli, sanık veya hükümlü ile suçtan zarar görenlere toplumla bütünleşmesi amacıyla sağlanması düşünülen psikolojik, sosyal, eğitim, sağlık, ekonomik, barınma, danışmanlık gibi her türlü hizmet, program ve kaynakları ifade eder.

Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri: Denetimli serbestlik memurları, mahkemelerce haklarında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen hükümlere rehberlik yapmak üzere görevlendirilebilirler.

Mahkemelerce hükümlülere rehber olarak atanan denetimli serbestlik memuru, hakkında denetimli serbestlik kararı verilin hükümlünün kötü alışkanlıklarından kurtulması ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesi kötü alışkanlıklar edinebileceği çevrelerden uzak kalması hususunda öğütte bulunur. Kişiyi sorumluluk bilincinin gelişmesine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirir. Hükümlünün eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya yanında çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunmak suretiyle hükümlülere yardımcı olurlar.

DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİNİN HEDEF KİTLESİ KİMLERDİR?

• Suça sürüklenen çocuklar,

• Şüpheli, sanık, tanık pozisyonunda olup; hakkında mahkemelerce tedbir yükümlülüğü verilen gençler (18-21 yaş),

• Şüpheli, sanık, tanık pozisyonunda olup; hakkında mahkemelerce tedbir yükümlülüğü verilen yetişkinler (21 yaşını doldurmuş kişiler),

• Mağdurlar (Suçtan zarar görmüş kişiler).

Kaynak: http://www.agri.adalet.gov.tr/

Yol Tarifi

 

× Online Destek